• инвеститор: частен
  • местоположение: с. Рельово
  • площ на парцела: 1 340 м2
  • застроена площ: 147 м2
  • РЗП: 147 м2
  • проектиране: 09.2013 – 12.2013
  • строителство: 2014 – 2015