• инвеститор: частен
  • местоположение: гр. Самоков
  • площ на парцела: 1 063 м2
  • застроена площ: 126 м2
  • РЗП: 236 м2
  • проектиране: 05.2015 – 07.2015
  • строителство: 2017 – 2019