• инвеститор: частен
  • местоположение: гр. Самоков
  • площ на парцела: 492 м2
  • застроена площ: 90 м2
  • РЗП: 184 м2
  • проектиране: 12.2021 – 04.2022
  • строителство: 2022 – 2024