• инвеститор: частен
  • местоположение: гр. Самоков
  • площ на парцела: 650 м2
  • застроена площ: 119 м2
  • РЗП: 168 м2
  • проектиране: 11.2017 – 02.2018
  • строителство: 2018 – 2021