• инвеститор: частен
  • местоположение: гр. Самоков
  • площ на парцела: 904 м2
  • застроена площ: 144 м2
  • РЗП: 281 м2
  • проектиране: 05.2016 – 08.2016
  • строителство: 2017 – 2018