• инвеститор: частен
  • местоположение: с. Доспей
  • площ на парцела: 467 м2
  • застроена площ: 165 м2
  • РЗП: 332 м2
  • проектиране: 08.2022 – 03.2023