• инвеститор: частен
  • местоположение: с. Драгушиново
  • площ на парцела: 538 м2
  • застроена площ: 92 м2
  • РЗП: 190 м2
  • проектиране: 11.2022 – 07.2023
  • строителство: 2023 –