• инвеститор: частен
  • местоположение: с. Драгушиново
  • площ на парцела: 945 м2
  • застроена площ: 144 м2
  • РЗП: 292 м2
  • проектиране: 11.2019 – 06.2020
  • строителство: 2021 – 2023