• инвеститор: частен
  • местоположение: гр. Сливен
  • проектиране: 11.2010 – 12.2010
  • строителство: 2011