• инвеститор: частен
  • местоположение: с. Райово
  • площ на парцела: 1 142 м2
  • застроена площ: 216 м2
  • РЗП: 442 м2
  • проектиране: 12.2007 – 03.2008